Пътувай с Пепеляшка






италия




]
































НОРВЕГИЯ



ФРАНЦИЯ


ТУРЦИЯ












ИСПАНИЯ



ШВЕЙЦАРИЯ

СТРАШНИ СМЕШКИ, СМЕШНИ СТРАШКИ...или МОИТЕ ПЕРИПЕТИИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЦЮРИХ






ЧЕХИЯ


СЪРБИЯ


ГЪРЦИЯ











МАРОКО












ГЕРМАНИЯ








АВСТРИЯ

ЦВАЙ ГУГУТКЕН ШПАЦИЙРЕН ЦУЗАМЕН из ВИЕНА






























На гости на LaMartinia